A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Irina Ojovan
* 1988
Meret Oppenheim
* 1913 ✝ 1985
Bernd Oppl
* 1980
Yigal Ozeri
* 1958

P

Q

R

S

T

U

V

W

Johannes Wald
* 1980
Martin Walde
* 1957
Kay Walkowiak
* 1980
CHUAN WANG
* 1953
JIAN WANG
* 1972
Andy Warhol
* 1928 ✝ 1987
Uta Weber
* 1966
Hans Weigand
* 1954
Wim Wenders
* 1945
Franz West
* 1947 ✝ 2012
Nives Widauer
* 1965
Per Wizén
* 1966
Erwin Wurm
* 1954
Michael Wutz
* 1979

Y

Sharon Ya'ari
* 1966
Guy Yanai
* 1977
Jun Yang
* 1975

Z