Remove as favorite Add as favorite

Ural Vision Gallery

7, Falk Miksa utca
1055 Yekaterinburg
Russian Federation
T. +7 (343) 377 77 50
uralvisiongallery.com

Directors:
Alla and Viktor Loshchenko

Stand: F05

Contact the exhibitor

 • Heart, 2018

  Olga Tobreluts, Print , 110 x 110 cm , 5.000 – 15.000 €
  Courtesy of UVG Art Gallery , Olga Tobreluts

 • Oil, 2018

  Olga Tobreluts, Print , 110 x 110 cm , 100 – 5.000 €
  Courtesy of UVG Art Gallery , Olga Tobreluts

 • Skull, 2018

  Olga Tobreluts, Print , 110 x 110 cm , 5.000 – 15.000 €
  Courtesy of UVG Art Gallery , Olga Tobreluts

 • The Circle 1 from the series Strenghtening Ribs, 2017

  Andrey Gorbunov, Mixed Media , D=90 cm , 100 – 5.000 €
  Courtesy of UVG Art Gallery , Andrey Gorbunov

 • The Circle 2 from the series Strenghtening Ribs, 2017

  Andrey Gorbunov, Mixed Media , D=90 cm , 100 – 5.000 €
  Courtesy of UVG Art Gallery , Andrey Gorbunov

 • The Form 3 from the series Strenghtening Ribs, 2017

  Andrey Gorbunov, Mixed Media , 80 x 100 cm , 100 – 5.000 €
  Courtesy of UVG Art Gallery , Andrey Gorbunov

 • The Form 7 from the series Strenghtening Ribs, 2017

  Andrey Gorbunov, Mixed Media , 80 x 80 cm , 100 – 5.000 €
  Courtesy of UVG Art Gallery , Andrey Gorbunov

 • The Form 9 from the series Strenghtening Ribs, 2017

  Andrey Gorbunov, Mixed Media , 80 x 80 cm , 100 – 5.000 €
  Courtesy of UVG Art Gallery , Andrey Gorbunov

 • Thorns, 2018

  Olga Tobreluts, Print , 110 x 110 cm , 100 – 5.000 €
  Courtesy of UVG Art Gallery , Olga Tobreluts

Artists at viennacontemporary 2018

Andrey Gorbunov
Olga Tobreluts

Artists Represented

Zsolt Asztalos
Daniil Akulin
Ilya Arhipenko
Daniil Arhipenko
Alexander Dashevskiy
Andrey Gorbunov
Irina Drozd
Aljoscha
Alexey Belyaev-Gintovt
The "Blue Noses"
Tony Cragg
Fyodor Telkov
Anton Glikin
Ilya Gaponov
Kirill Koteshov
Elena Koptyaeva
Andrey Khlobystin
Tishkov Leonid
Lars Schwander
Gregory Maiofis
Oleg Maslov and Viktor Kuznecov
Andrey Medvedev
Matthew Segal
Elena Nemkova
Timur Novikov
Valeria Nibiru
Egor Ostrov
Andrew Pomulev
Paulina Stadnik
Ivan Plusch
Sergey Poteryaev
Andrey Pomulev
Igor Pestov
Vitaly Pushnitsky
Ivan Razumov
Mikhail Rozanov
Rostan Tavasiev
Leonid Rotar
Aidan Salakhova
Vladimir Seleznev
Slava PTRK
Mariya Semenskaya
Studio 30
Evgeny Sheff
Alexander Shaburov
Olga Tobreluts
Osip Toff
Voligamsi Rinat
Vlada Trubacheva
Victor ZAKS
Evgeny Yufit
Csaba Nemes