Remove as favorite Add as favorite

pop/off/art gallery

Winzavod Center for Contemporary Art
4th Syromyatnichesky Lane, 1, bld. 6
105120 Moscow
Russian Federation
T. +7 495 775 87 06
www.popoffart.com

Directors:
Sergey Popov and Olga Popova

Stand: A07

Contact the exhibitor

Artists Represented

Konstantin Batynkov,
Vagrich Bakhchanyan,
Vika Begalska,
Erik Bulatov,
Kirill Chelushkin,
Igor Chelkovski,
Olga Chernysheva,
Andris Eglitis,
Despina Flessa,
Evgeny Gorohovsky,
Andrey Grositsky,
Julia Ivashkina,
Nikolay Kasatkin,
Marina Kastalskaya,
Andrey Krasulin,
Natasha Tarr,
Oleg Lang,
Rostislav Lebedev,
Angelina Merenkova,
Irina Nakhova,
Ivan Novikov,
Margo Ovcharenko,
Haralampi G. Oroschakoff,
Anatoly Osmolovsky,
Alexandr Pankin,
Arkady Petrov,
Vitaly Pushnitsky,
Peter Riss,
Alexandr Sigutin,
O/O Tatarintsev,
Natasha Shulte,
Vladimir Shinkarev,
Vika Shumskaya,
Vlad Yurashko