Remove as favorite Add as favorite

Liang Gallery

No.366, Ruiguang Rd., Neihu District
11492 Taipei
Taiwan, Province of China
T. +886 2 2797 1100
www.lianggallery.com/en/

Directors:
Yen-Liang Yu, Claudia Chen

Stand: G22

Contact the exhibitor

 • 25 Years Ago the Night, 2015

  I-Chun Chen, Film/Video , 14min46sec
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • 25 Years Ago the Night, 2015

  I-Chun Chen, Film/Video , 14min46sec
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Do You Dream of Electric Sheep?, 2016

  I-Chun Chen, Film/Video , 10min
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Do You Dream of Electric Sheep?, 2016

  I-Chun Chen, Film/Video , 10min
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Little Black's Whole Life in the Factory – Second Episode, 2015

  I-Chun Chen, Film/Video , 10min
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Little Black's Whole Life in the Factory – Second Episode, 2015

  I-Chun Chen, Film/Video , 10min
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Perfect Cyborg – Candy Candy 1, 2015

  I-Chun Chen, Film/Video , 3min05sec
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Perfect Cyborg – Candy Candy 2, 2015

  I-Chun Chen, Film/Video , 3min05sec
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Perfect Cyborg – Candy Candy 3, 2015

  I-Chun Chen, Film/Video , 3min05sec
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Tomorrow's Lonely City, 2015-2016

  I-Chun Chen, Film/Video , 10min
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Tomorrow's Lonely City, 2015

  I-Chun Chen, Film/Video , 10min
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

 • Whining Song, 2012

  I-Chun Chen, Film/Video , 4min30sec
  Courtesy of Liang Gallery , Liang Gallery

Artists at viennacontemporary 2016

I-Chun Chen

Artists Represented

Chen I-Chun
Hsu Chia-Wei
Chang Li-Ren
Huang Yi-Sheng
Hu Chau-Tsung
Lin Hung-Hsin
Chou Tai-Chun
Hsu Chang-Yu
Leo Wang
Hsu Wei-Hui